Gair gan olygydd y cylchgrawn

Iau, 06 Rhagfyr 2018 21:30
Argraffu

TAMAID BLASUS

Mae Barddas 339, sef rhifyn y Gaeaf, wedi cyrraedd erbyn hyn. Bydd Barddas Bach y ’Dolig ar gael ar y we yn nes i’r amser. Tan hynny, dyma ichi damaid i aros pryd a thamaid dros ben ar ôl y wledd! Pethau rhy dda o lawer i roi ffluch iddyn nhw, a phethau i godi blys efallai ar y rheini ohonoch chi sydd efallai HEB DANYSGRIFIO.

Mi fydd darllenwyr y cylchgrawn wedi sylwi nad ydi colofn Sian Northey yn y rhifyn hwn. Mae hi’n iawn i golofnydd gael seibiant bach o dro i dro!  Hefyd, does dim signal yn ynys Enlli.

Dydi colofn Dewi Prysor ddim yn y cylchgrawn chwaith! Mi gytunodd o iddi gael ei chyhoeddi y tro hwn ar y Wefan er mwyn rhoi mwy o le i ‘r holl ddeunydd ôl-eisteddfodol.

Mi fydd ‘Cadwyni Papur’ ac ‘Awyr Iach’ yn eu holau yn y flwyddyn newydd. Ond fydd ‘Trydar Mewn Trawiadau’ Llion Jones ddim. Mae Llion wedi penderfynu rhoi’r gorau i drydar ar bapur. Ond bydd yn dal ati ar y we debyg iawn. Diolch yn fawr iawn iddo am gyfres hir o golofnau difyr ac arloesol.

Gyda llaw, sawl gwaith mae Dafydd Islwyn yn ymddangos yn Barddas y Gaeaf? Beth ydi’r ffurf ferfol sy’n brifo o wallus ar dudalen 56? A pha englyn-y-dydd buddugol (tudalen 48) oedd ddim mor fuddugol y tro cynta’ i fardd o Lanuwchllyn ei daro yn y blwch yn stondin Barddas?

TM, Trefan, 23.11.18