Atebion Cwis Rhifyn Eisteddfod 2018

Llun, 03 Rhagfyr 2018 21:37
Argraffu

Ni fentrodd NEB anfon atebion i’r CWIS CERDDI a luniodd Dylan Foster Evans ar gyfer rhifyn yr Eisteddfod o Barddas, ond gan fod amryw wedi holi amdanyn nhw wedyn, dyma nhw!

 1. Enw’r bardd o blwy Llangeinwyr o’r 16 ganrif: DAFYDD BENWYN
 2. Hen enw Elevens gyferbyn â chastell Caerdydd: YR HEN GRONNELL
 3. Enw’r archdderwydd fu’n gweithio yn nociau Caerdydd: DYFED
 4. Enw’r stryd a roes ei henw i gyfrol o gerddi (gan Jarman): ALFRED STREET
 5. Enw’r parc lle bu Alun Llywelyn-Williams yn ‘ymblesera’: PARC Y RHATH
 6. Enw’r bwyty lle methodd Grahame Davies â chadw bwrdd oedd LE GALLOIS
 7. Enw’r bardd sy’n galw Caerdydd ‘fy nhref i, fy nhir fy hun’ ydi MERERID HOPWOOD
 8. Enw’r heol mae Lona Mari Walters yn ei chasáu ydi CATHEDRAL ROAD
 9. Enw’r gwron y bu Mererid yn barddoni o dan ei gysgod oedd JOHN BATCHELOR
 10. Enw’r sgwâr mae Meic Stephens yn canu amdano ydi LOUDOUN SQUARE
 11. Enw’r lle roedd Rhys Iorwerth yn sôn amdano pan ddywedodd: ‘Yn fan hyn, aeafau’n ôl, / yn ddifaddau o feddwol, / fe’i gwelais; estynnais stôl…’ ydi CLWB IFOR BACH
 12. Enw’r ‘Gwr deddfol, dwys Gaerdyddfardd’ ydi EMYR LEWIS