Rhwng Pladur a Blaguryn :: Tony Bianchi

Sul, 01 Gorffennaf 2018 00:00
Argraffu

Mae'r gyfrol hon, sy'n llawn o ddeuoliaethau'r bydysawd, yn gyfle i werthfawrogi cyfraniad y diweddar Tony Bianchi fel bardd blaengar, a hynny mewn cerddi caeth a rhydd.

"Gwefreiddiwyd Tony gan y tebygrwydd rhwng creu cord cerddorol a chreu llinell o gynghanedd. Mae ei englynion yn canu gywired a chywreined â sonatas Bach." (T. James Jones)

GAIR AM YR AWDUR

Sais o'r Hen Ogledd a ddysgodd y Gymraeg a meistroli'r gynghanedd i'w alluogi a'i ysgogi i ganu yn nhraddodiad Aneirin a Thaliesin. Bu farw ym mis Gorffennaf 2017.

£7.95