Bragdy'r Beirdd :: (goln. Osian Rhys Jones & Llyr Gwyn Lewis)

Llun, 02 Gorffennaf 2018 00:00
Argraffu

Ers ei sefydlu yn 2011, mae Bragdy'r Beirdd wedi diwallu syched cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a'r Esiteddfod Genedlaethol am nosweithiau llenyddol a cherddorol cyffrous a hwyliog. Mae'r gyfrol hon yn dathlu'r Bragdy gyda chyfraniadau hen a newydd gan feirdd y ty ac ambell westai. Agorwch a mwynhewch yn syth mewn un llymaid, neu ddrachtio'n araf fesul cerdd.

Cewch flasu geiriau Gruffudd Antur, Catrin Dafydd, Gwebbab Evans, Gwyneth Glyn, Rhys Iorwerth, Geraint Jarman, Osian Rhys Jones, Aneirin Karadog, Llyr Gwyn Lewis, Anni Llyn, Gruffudd Owen, Aron Pritchard a Casia Wiliam

£8.95