Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Ymaelodi
Ymaelodi

Os hoffech dderbyn y cylchgrawn Barddas, y ffordd orau o sicrhau hynny yw trwy ymaelodi â'r Gymdeithas.

Am £25 y flwyddyn, cewch bedwar rhifyn swmpus drwy'r post yn ogystal â chyfle i brynu llyfrau Barddas am brisiau manteisiol.

Gallwch ymaelodi â Barddas trwy gysylltu â Iola Wyn, Cydlynydd Barddas.

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aled_lewis_evans.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 13 ymwelydd ar-lein