Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Digwyddiadau
Digwyddiadau
O dro i dro y mae'r Gymdeithas Gerdd Dafod yn trefnu gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau i hybu ei hamcanion. Cewch ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn yn yr adran hon.

Lansio Bro a Bywyd Dic Jones

E-bost Argraffu PDF

 

Barddas yn Bedwen Lyfrau 2012

E-bost Argraffu PDF

Ddydd Sadwrn 5ed o Fai bu dau o awduron Cyhoeddiadau Barddas yn cymryd rhan yng Ngwyl Bedwen Lyfrau (Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru) a gynhaliwyd eleni yn y Bala. Yn y bore, cafwyd sgwrs ddifyr rhwng Emyr Edwards (awdur Sut i Greu Drama Fer) a'r dramodydd Aled Jones Williams.

Yna, yn y prynhawn bu Aneirin Karadog yn cyflwyno'i gerddi ac yn sgwrsio gyda Huw Aaron - yr artist a gyfrannodd y lluniau ar gyfer ei gyfrol ddiweddar O Annwn i Geltia.

Lluniau trwy garedigrwydd David Williams

 

Lansio 'O Annwn i Geltia' - Aneirin Karadog

E-bost Argraffu PDF
Lansias AK
 


Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 10 ymwelydd ar-lein