Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Digwyddiadau
Digwyddiadau
O dro i dro y mae'r Gymdeithas Gerdd Dafod yn trefnu gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau i hybu ei hamcanion. Cewch ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn yn yr adran hon.

Lansio 'Ni Bia'r Awyr' Guto Dafydd

E-bost Argraffu PDF

Bydd 'Nia Bia'r Awyr' yn eich siopau llyfrau o 27 Hydref ymlaen.

Mwy am Ni Bia'r Awyr yma.

Datganiad i'r Wasg

 

Barddas yn yr Eisteddfod

E-bost Argraffu PDF

 

Lansiad Beirdd Bro Sir Gâr

E-bost Argraffu PDF

 


Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

rhys_iorwerth.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 28 ymwelydd ar-lein