Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Y Cylchgrawn
Y Cylchgrawn

Y perl yng nghoron y Gymdeithas yw ei chylchgrawn BarddasMae pob rhifyn yn llawn i'r ymylon o erthyglau'n ymwneud â beirdd a barddoniaeth, adolygiadau a cholofnau dan ofal beirdd profiadol a nifer o gerddi na welodd olau dydd o'r blaen.

Mae'r cylchgrawn o dan olygyddiaeth Y Prifardd Twm Morys.

Barddas

Cliciwch yma i flasu rhifyn am ddim.Barddas Bach y Nadolig

E-bost Argraffu PDF

Hoffai Barddas ddymuno Nadolig llawen iawn i'w holl aelodau a chyfeillion gyda'r rhifyn arbennig hwn o Barddas Bach y Nadolig. Cliciwch a mwynhewch!

 

Ceri Murphy, Allen Ginsberg a Dylan Thomas

E-bost Argraffu PDF

Ginsberg

Ym 1995, aeth Allen Ginsberg ar bererindod i lan bedd Dylan Thomas yn Nhalacharn, a mynd i lawr ar ei ddau ben glin i adrodd rhyw fantra. Bu Dylan yn ddylanwad mawr arno ef a’i gyd-fîtfeirdd yn y 50au. Ym 1952, fe ddaeth wyneb yn wyneb â Dylan yn y San Remo Café yn Greenwich Village, Efrog Newydd. Sgrifennodd am y peth wedyn yn ei ddyddiadur.

Mae’r actor Cymraeg Ceri Murphy wedi trwytho ei hun yn Ginsberg, nes ei fod wedi cael ei lais a’i oslef i’r dim. Y llynedd roeddwn yn bresennol yn ei berfformiad gwefreiddiol o’r gerdd enwog ‘Howl’, ac mi daerwn mai Ginsberg ei hun oedd wrthi. Yn ystod dathliadau Dydd G?yl Dylan yn Abertawe eleni (Sul, Mai 14), bydd Ceri yn mynd yn Ginsberg eto. Os cliciwch chi ar ffeil 21 yn y blwch 'Seiniau Barddas' ar ymyl dde'r dudalen, cewch ragflas bach o Ceri yn rhith Ginsberg yn adrodd am y cyfarfyddiad hwnnw yn y San Remo Café ym 1952.

Ceri Murphy

Nos Sul, 14 o Fai
Last Resort
Abertawe
7.00y.h.
Tocynnau £5, wrth y drws

 

Rhifyn 333 :: Gwanwyn 2017

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach ac ar gael ar faes y Brifwyl, y mae rhifyn Gwanwyn 2017 o Barddas. Mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 333

Ysgrif ar 'Ginsberg yng Nghymru' gan Tomos Dafydd.
Ysgrif gan Frank Olding ar feirdd Y Fenni a'r Cylch yn y gyfres Cymru'r Beirdd.
Ysgrif gan Iestyn Tyne ar ei wefan 'Casglu'r Cadeiriau'. 
Blas ar gyfrolau newydd Menna Elfyn, Annes Glyn, Hywel Griffiths, Elan Muse a Peredur Lynch.
Cerddi newydd gan T. James Jones, Myrddin ap Dafydd, Dai Rees Davies, Aneirin Karadog, Robert Lacey, John Gwilym Jones, Meirion Jones a Robin Gwyndaf.
Colofn gan Fardd Plant Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau amserol gan Ceri Wyn Jones, Siân Northey, Dewi Prysor ac Elis Dafydd.
Beirniadaeth Rhys Dafis ar gystadleuaeth yr englyn.
Adolygiadau gan Dafydd Morgan Lewis a Grahame Davies o Perci Llawn Pobol, Cerddi Moeldrehaearn, Llinynnau a Dagrau Tost.

 

Rhifyn 331 :: Haf 2016

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach ac ar gael ar faes y Brifwyl, y mae rhifyn Haf 2016 o Barddas. Mae'r rhifyn 52 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 331

Teyrngedau i Swêl (Elwyn Edwards) ar ei ymddeoliad fel Swyddog Gweinyddol Barddas gan Dafydd Islwyn a Gruffudd Antur.
Anerchiad gan Gerwyn Wiliams ar adeg gorchuddio penddelw o Cynan yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.
Adroddiad gan Endaf Griffiths o Wyl Gerallt 2016, yn cynnwys blas ar yr ymryson.
Cyflwyniad i Feirdd Bro Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy gan Twm Morys.
Yr ail ysgrif yng nghyfres Tim Saunders yn trafod mesurau'r englynion Cernyweg.
Blas ar gyfrol o loffion barddol y diweddar Islwyn (Gus) Jones.
Cerddi arobryn Eisteddfodau Llandudoch (Hefin Wyn) a'r Ffôr (Iestyn Tyne).
Cerddi newydd gan Aneirin Karadog a Cynan Jones.
Colofn gan Fardd Plant Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau amserol gan Ceri Wyn Jones a Siân Northey a cholofn newydd sbon gan Elis Dafydd.
Adolygiad o Cerddi Alan Llwyd - Yr Ail Gasgliad Cyflawn gan Siôn Aled.

 

Rhifyn 329 :: Gaeaf 2015

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach, i'ch difyrru y Dolig hwn, y mae rhifyn Gaeaf 2015 o Barddas. Mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 329

Teyrngedau ac englynion coffa i Dafydd Wyn Jones, pencerdd Bro Ddyfi, gan Ann Fychan, Gwilym Fychan, Hedd Bleddyn, Arwyn Groe, Gruffudd Antur a Twm Morys. 
Barn Meg Elis, Mari George a Siôn Aled ar gerddi Coron Meifod.
Barn Gruffudd Antur ar Awdlau Meifod - y Tebot a'r Wiwer!
Cerddi arobryn gan Endaf Griffiths, Geraint Roberts a Hannah Roberts o eisteddfodau'r Ffermwyr Ifanc, Banc-ffos-felen a Phontrhydfendigaid.
Cerddi newydd gan Tomos Dafydd, Gruffudd Antur, Frank Olding, Siôn Aled ac Esyllt Nest Roberts de Lewis.
Ail golofn gan Fardd Plant diweddaraf Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Ceri Wyn Jones, Gwyn Thomas Dewi Prysor a Siân Northey.
Adolygiad o Y Fro Eithinog, Casgliad o Gerddi T. Llew Jones gol. Idris Reynolds (gan Richard Roberts).
Beirniadaeth Rhys Dafis ar gystadleuaeth yr englyn - 'Dewin'.

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

gruffudd_antur.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 6 ymwelydd ar-lein