Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan e-lyfrau Barddas
e-lyfrau Barddas

Sut i Greu Awdl gan Donald Evans

E-bost Argraffu PDF

Mae'r bedwaredd gyfrol yn y gyfres 'Sut i greu' bellach ar gael ar ffurf e-lyfr. Yn y gyfrol hon, mae’r prifardd Donald Evans yn edrych ar amrywiol agweddau ar y gwaith o lunio awdl, gan dynnu ar enghreifftiau o waith rhai o awdlwyr gorau y cyfnod diweddar

Cliciwch ar glawr y llyfr isod i ddarllen y gyfrol ar ffurf ryngweithiol. O glicio, bydd y gyfrol yn llenwi'r sgrîn. Er mwyn dychwelyd i'r sgrîn hon, bydd angen gwasgu 'Esc' ar eich bysellfwrdd.

Os byddai'n well gennych agor y gyfrol ar ffurf dogfen PDF, gallwch wneud hynny trwy glicio yma.

 

Peth-e Achlysurol gan Llion Jones

E-bost Argraffu PDF

trydar

Mae Cyhoeddiadau Barddas wedi mentro i faes e-lyfrau am y tro cyntaf erioed trwy gyhoeddi fersiwn ddigidol o un o'u cyfrolau barddoniaeth diweddar.

Mae'r gyfrol 'Pethe Achlysurol' gan Llion Jones bellach ar gael ar ffurf aml-gyfrwng ar gyfer yr iPad - y gyfrol gyntaf o farddoniaeth Gymraeg i'w chyhoeddi ar gyfer y ddyfais boblogaidd.

Gallwch lwytho'r gyfrol yn rhad ac am ddim o wefan iTunes.

Yn ychwanegol at y cerddi a gyhoeddwyd yn y gyfrol brintiedig yn 2007, mae'r gyfrol ar ei newydd wedd yn cynnwys dwsin o ddehongliadau fideo o gerddi'r gyfrol yn ogystal â nifer o ffotograffau newydd.

 


Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 21 ymwelydd ar-lein