Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Cerddi
Cerddi

Cerddi i Gyfarch Enillwyr Eisteddfod Caerdydd

E-bost Argraffu PDF

Cerddi Cyfarch Eisteddfodol

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi cyfarchion barddol i rai o brif enillwyr Eisteddfod Caerdydd gan Osian Wyn Jones, Jim Parc Nest ac Aron Pritchard.

Cerddi Cyfarch

 

I'r Archdderwydd Newydd :: Hywel Richards

E-bost Argraffu PDF

myrddin

Rhodiaist fel dyn cyffredin - yn cario
Cwrw i dy werin;
Mae urddas bellach, Myrddin:
Onid gwell iti wneud gwin?

 

Awdl Aron

E-bost Argraffu PDF

Un arall o awdlau gwych Bae Caerdydd

Yng ngeiriau Rhys Iorwerth yn ei feirniadaeth ar gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Bae Caerdydd eleni, "dylai fod yn fater o falchder i'r brifddinas ac i'r Eisteddfod bod y frwydr wedi bod yn un mor gref". Pleser mawr i Barddas yw cael rhoi llwyfan i ffrwyth y frwydr honno. Mae awdlau Eurig Salisbury a Llyr Gwyn Lewis 2018 i'w gweld yn rhifyn Hydref 2018 o'r cylchgrawn, ond yn arbennig ar gyfer selogion gwefan Barddas, mae awdl Aron Prichard ar gael i'w darllen a'i llwytho i lawr o'r fan hon.

Aron Pritchard oedd All-lein yn y gystadleuaeth, cystadleuydd a ddisgrifiwyd gan Rhys Iorwerth fel "bardd talentog". Mewn cystadleuaeth o safon, cyrhaeddodd ei awdl frig yr ail dosbarth. Dyma ddywedodd Emyr Davies, un arall o'r beirniaid.

"Mae cerdd All-lein yn gyfoes ac yn wahanol ei llais; mae'n gynganeddwr cryf sydd efallai'n haeddu lle mewn dosbarth uwch."

Braint Barddas yw cael cyflwyno'r awdl i sylw'r byd.

Awdl Aron

 

 

Ynys gan Meic Stephens

E-bost Argraffu PDF

Yng nghystadleuaeth y Goron ym Mro Morgannwg, gofynnwyd am ddilyniant o gerddi ar y testun ‘Ynys’. Roedd cryn ganmol ar gerddi Xanthe, ac fe’u gosodwyd yn y dosbarth cyntaf gan bob un o’r beirniaid. Ond roedd CYRIL JONES yn arbennig o ganmoliaethus. "Gobeithio y cyhoeddir y stori fer hon o ddilyniant yn fuan," meddai. Mae’n bleser gennym wneud hynny yn awr, a datgelu mai MEIC STEPHENS ydi Xanthe.

Mae'r cerddi i'w gweld yma ar ffurf e-lyfr rhyngweithiol neu yma ar ffurf dogfen PDF.

 

Llanw gan Iwan Rhys

E-bost Argraffu PDF

Cliciwch isod i ddarllen cerddi 'Cranc' yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012.

O glicio isod, bydd y cerddi yn llenwi'r sgrîn. Er mwyn dychwelyd i'r sgrîn hon, bydd angen gwasgu 'Esc' ar eich bysellfwrdd.

Os byddai'n well gennych agor y cerddi ar ffurf dogfen PDF, gallwch glicio yma.

 
Mwy o eitemau...


Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 22 ymwelydd ar-lein