Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Newyddion
Newyddion

Alaw newydd Barddas

E-bost Argraffu PDF

Penodi Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi fod Alaw Mai Edwards wedi ei phenodi’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Mae Alaw yn ymuno â Barddas wedi cyfnod o fod yn gweithio yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru lle bu’n rhan o brosiectau Barddoniaeth Guto'r Glyn a Chwlt y Seintiau yng Nghymru. Fel cymrawd ymchwil yn y Ganolfan yn Aberystwyth, mae gan Alaw brofiad sylweddol o gyhoeddi a pharatoi testunau ar gyfer eu cyhoeddi.

Meddai Alaw:

“Dengys y diddordeb cynyddol mewn barddoniaeth ymysg plant a phobl ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf mor bwysig yw addysgu’r genhedlaeth nesaf am farddoniaeth o bob math, a theimlaf yn gryf iawn fod angen dangos sut y gellir gwneud barddoniaeth yn berthnasol i’r oes sydd ohoni. Credaf ei bod hi’n bwysig i glymu barddoniaeth â meysydd eraill i ehangu’r gynulleidfa y tu hwnt i ddarllenwyr barddoniaeth yn unig.”

Mae Alaw, sy’n byw yng Ngwernbraichdwr, Maerdy, Corwen yn edrych ymlaen at adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd gan Elena Gruffudd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf tra’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Wrth ddiolch i Elena am ei gwaith di-flino, dywedodd Cadeirydd Barddas, Y Prifardd Aneirin Karadog, ei fod e a gweddill aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol. Ychwanegodd Aneirin ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at bennod newydd yn hanes Cyhoeddiadau Barddas, o dan olygyddiaeth Alaw.

Bydd Alaw Mai Edwards yn ymuno â Barddas yn swyddogol, ddydd Llun 26 Chwefror.

Manylion cyswllt Alaw: alaw@barddas.cymru

Yn y cyfamser, cysyllter â Chydlynydd Barddas, Iola Wyn gydag unrhyw ymholiadau pellach yn ymwneud â Chyhoeddiadau Barddas.

iola@barddas.cymru

 

Cyfle i weithio dros Barddas

E-bost Argraffu PDF

Manylion llawn

 

O Hel Llus i Hel Gwobrau

E-bost Argraffu PDF

Mae Hel Llus yn y Glaw, cyfrol gyntaf Gruffudd Owen o gerddi wedi cyrraedd rhestr fer y categori barddoniaeth yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni.

Cyfrol yn llawn deuoliaethau yw Hel Llus yn y Glaw, cyfrol sy’n trafod agweddau ar hunaniaeth a pherthyn o safbwynt y bardd sy'n byw yn y brifddinas ond yn hannu o Ben Llyn. Cawn gip ynddi hefyd ar Gruffudd Owen y talyrnwr a’r stompiwr, ac ar gerddi direidus sy'n llawn o droeon trwstan y beiciwr yn y ‘ddinas ddu’.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i gyfrol gan fardd ifanc yn nghyfres Cyhoeddiadau Barddas, 'Tonfedd Heddiw', ddod i’r amlwg yn y gystadleuaeth hon. Y llynedd, gosodwyd cyfrol gyntaf Llyr Gwyn Lewis, Storm ar Wyneb yr Haul ar y rhestr fer hefyd.

Mae Hel Llus yn y Glaw, fel yr awgryma’r teitl, yn dwyn ynghyd brofiadau gwerthfawr bywyd ac yn dal gafael ar y fagwraeth arbennig a gafodd y bardd ym Mhen Llyn.

Llongyfarchiadau calonnog i Gruffudd. Dyma lun ohono yn cynnig llwnc destun i'w lwyddiant ei hun!

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aled_lewis_evans.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 18 ymwelydd ar-lein