Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
 • Cynyddu maint y ffont
 • Maint ffont diofyn
 • Lleihau maint y ffont
Hafan Seiniau Barddas

Ffeiliau Sain Barddas

E-bost Argraffu PDF

Ar ymyl dde y dudalen, fe welwch gasgliad o ffeiliau sain sy'n cyd-fynd ag erthyglau a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn.

Dyma ychydig o wybodaeth am y clipiau cyfredol:

 1. Rhan o gyfweliad rhwng y golygydd â Geraint Jarman ar drothwy cyhoeddi ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth ers 1976, Cerbyd Cydwybod. Yn y clip hwn, mae'n trafod cyfansoddi cân a cherdd fel dwy ddisgyblaeth, ac yn sôn ychydig am ei gyfrol.
 2. Darlleniad Twm Morys o'i gyfieithiad o'r gerdd Hwngareg 'A Walesi Bardok' (Beirdd Cymru). Ceir yr hanes yn llawn ar dudalennau 45-47 o Rifyn Eisteddfod 2012 o Barddas.
 3. Y diweddar John Elis Lewis, Moeldrehaearn, Dolanog, yn adrodd penillion am g?n hela Dafydd Dafis o Landinam (2006).
 4. Henry David o Lantrisant yn adrodd tribannau ar recordiad wnaed gan T.J. Morgan a dau ddyn o'r BBC ym 1939. Gweler yr erthygl ar dudalennau 38-40 o Rifyn Eisteddfod 2012 o Barddas.
 5. Cyflwyniad Osian Rhys Jones ym mhabell Barddas yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 yn amlinellu ei faniffesto ar gyfer dyfodol Barddas fel hyrwyddwr barddoniaeth.
 6. (parhad)
 7. Ymateb rhai o aelodau Barddas i gyflwyniad Osian Rhys Jones (recordiwyd yn ystod y cyfarfod ym mhabell Barddas).
 8. Aneirin Karadog yn holi golygydd cylchgrawn Barddas, Twm Morys
 9. (parhad)
 10. (parhad)
 11. (parhad)
 12. Ymateb Myrddin ap Dafydd i Gyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol 2012
 13. 'Fy Un Twyll' Guto Dafydd
 14. 'Llanw' Guto Dafydd
 15. 'Blodeuwedd' Guto Dafydd
 16. 'Athrawes' - cywydd gan Vernon Jones
 17. Atgofion Vernon Jones am Eisteddfod Goginan
 18. Hetty Bechler yn adrodd 'Pwllderi'
 19. 'Ynof mae Gorffenaf mud - i gofio Gerallt' Alan Llwyd
 20. 'Ffion yn Dair Oed' Alan Llwyd
 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 10 ymwelydd ar-lein