Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Llyfrau Hanes Beirdd a Llenorion Stori Waldo Williams :: Alan Llwyd

Stori Waldo Williams :: Alan Llwyd

E-bost Argraffu PDF

Waldo

Bardd a heddychwr oedd Waldo Williams. Roedd yn wrthwynebydd cydwybodol a gredai mewn brawdoliaeth dyn. Mae ei farddoniaeth yn rhoi mynegiant i’w weledigaeth ynghylch brawdgarwch byd-eang, ond gwrthododd gyhoeddi cyfrol o’i gerddi nes y byddai wedi gweithredu yr hyn a gredai, gan droi geiriau yn weithredoedd.

Dyma’r ail lyfr yn y gyfres ddwyieithog hon sy’n adrodd hanes rhai o brif feirdd a phrif lenorion Cymru, gyda’r bwriad o gyflwyno’r enwogion hyn i gynulleidfa ehangach.

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

dafydd_john.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 12 ymwelydd ar-lein