Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Y Cylchgrawn Erthyglau Ceri Murphy, Allen Ginsberg a Dylan Thomas

Ceri Murphy, Allen Ginsberg a Dylan Thomas

E-bost Argraffu PDF

Ginsberg

Ym 1995, aeth Allen Ginsberg ar bererindod i lan bedd Dylan Thomas yn Nhalacharn, a mynd i lawr ar ei ddau ben glin i adrodd rhyw fantra. Bu Dylan yn ddylanwad mawr arno ef a’i gyd-fîtfeirdd yn y 50au. Ym 1952, fe ddaeth wyneb yn wyneb â Dylan yn y San Remo Café yn Greenwich Village, Efrog Newydd. Sgrifennodd am y peth wedyn yn ei ddyddiadur.

Mae’r actor Cymraeg Ceri Murphy wedi trwytho ei hun yn Ginsberg, nes ei fod wedi cael ei lais a’i oslef i’r dim. Y llynedd roeddwn yn bresennol yn ei berfformiad gwefreiddiol o’r gerdd enwog ‘Howl’, ac mi daerwn mai Ginsberg ei hun oedd wrthi. Yn ystod dathliadau Dydd G?yl Dylan yn Abertawe eleni (Sul, Mai 14), bydd Ceri yn mynd yn Ginsberg eto. Os cliciwch chi ar ffeil 21 yn y blwch 'Seiniau Barddas' ar ymyl dde'r dudalen, cewch ragflas bach o Ceri yn rhith Ginsberg yn adrodd am y cyfarfyddiad hwnnw yn y San Remo Café ym 1952.

Ceri Murphy

Nos Sul, 14 o Fai
Last Resort
Abertawe
7.00y.h.
Tocynnau £5, wrth y drws

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

eurig_salisbury.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 13 ymwelydd ar-lein