Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Y Cylchgrawn Rhifyn Cyfredol Rhifyn 333 :: Gwanwyn 2017

Rhifyn 333 :: Gwanwyn 2017

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach ac ar gael ar faes y Brifwyl, y mae rhifyn Gwanwyn 2017 o Barddas. Mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 333

Ysgrif ar 'Ginsberg yng Nghymru' gan Tomos Dafydd.
Ysgrif gan Frank Olding ar feirdd Y Fenni a'r Cylch yn y gyfres Cymru'r Beirdd.
Ysgrif gan Iestyn Tyne ar ei wefan 'Casglu'r Cadeiriau'. 
Blas ar gyfrolau newydd Menna Elfyn, Annes Glyn, Hywel Griffiths, Elan Muse a Peredur Lynch.
Cerddi newydd gan T. James Jones, Myrddin ap Dafydd, Dai Rees Davies, Aneirin Karadog, Robert Lacey, John Gwilym Jones, Meirion Jones a Robin Gwyndaf.
Colofn gan Fardd Plant Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau amserol gan Ceri Wyn Jones, Siân Northey, Dewi Prysor ac Elis Dafydd.
Beirniadaeth Rhys Dafis ar gystadleuaeth yr englyn.
Adolygiadau gan Dafydd Morgan Lewis a Grahame Davies o Perci Llawn Pobol, Cerddi Moeldrehaearn, Llinynnau a Dagrau Tost.

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

gruffudd_antur.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 38 ymwelydd ar-lein