Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Y Cylchgrawn Rhifyn Cyfredol Rhifyn 331 :: Haf 2016

Rhifyn 331 :: Haf 2016

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach ac ar gael ar faes y Brifwyl, y mae rhifyn Haf 2016 o Barddas. Mae'r rhifyn 52 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 331

Teyrngedau i Swêl (Elwyn Edwards) ar ei ymddeoliad fel Swyddog Gweinyddol Barddas gan Dafydd Islwyn a Gruffudd Antur.
Anerchiad gan Gerwyn Wiliams ar adeg gorchuddio penddelw o Cynan yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.
Adroddiad gan Endaf Griffiths o Wyl Gerallt 2016, yn cynnwys blas ar yr ymryson.
Cyflwyniad i Feirdd Bro Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy gan Twm Morys.
Yr ail ysgrif yng nghyfres Tim Saunders yn trafod mesurau'r englynion Cernyweg.
Blas ar gyfrol o loffion barddol y diweddar Islwyn (Gus) Jones.
Cerddi arobryn Eisteddfodau Llandudoch (Hefin Wyn) a'r Ffôr (Iestyn Tyne).
Cerddi newydd gan Aneirin Karadog a Cynan Jones.
Colofn gan Fardd Plant Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau amserol gan Ceri Wyn Jones a Siân Northey a cholofn newydd sbon gan Elis Dafydd.
Adolygiad o Cerddi Alan Llwyd - Yr Ail Gasgliad Cyflawn gan Siôn Aled.

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 11 ymwelydd ar-lein