Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Newyddion Datganiadau O Hel Llus i Hel Gwobrau

O Hel Llus i Hel Gwobrau

E-bost Argraffu PDF

Mae Hel Llus yn y Glaw, cyfrol gyntaf Gruffudd Owen o gerddi wedi cyrraedd rhestr fer y categori barddoniaeth yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni.

Cyfrol yn llawn deuoliaethau yw Hel Llus yn y Glaw, cyfrol sy’n trafod agweddau ar hunaniaeth a pherthyn o safbwynt y bardd sy'n byw yn y brifddinas ond yn hannu o Ben Llyn. Cawn gip ynddi hefyd ar Gruffudd Owen y talyrnwr a’r stompiwr, ac ar gerddi direidus sy'n llawn o droeon trwstan y beiciwr yn y ‘ddinas ddu’.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i gyfrol gan fardd ifanc yn nghyfres Cyhoeddiadau Barddas, 'Tonfedd Heddiw', ddod i’r amlwg yn y gystadleuaeth hon. Y llynedd, gosodwyd cyfrol gyntaf Llyr Gwyn Lewis, Storm ar Wyneb yr Haul ar y rhestr fer hefyd.

Mae Hel Llus yn y Glaw, fel yr awgryma’r teitl, yn dwyn ynghyd brofiadau gwerthfawr bywyd ac yn dal gafael ar y fagwraeth arbennig a gafodd y bardd ym Mhen Llyn.

Llongyfarchiadau calonnog i Gruffudd. Dyma lun ohono yn cynnig llwnc destun i'w lwyddiant ei hun!

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 7 ymwelydd ar-lein