Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Llyfrau Cyfrolau Barddoniaeth Chwilio am Dân :: Elis Dafydd

Chwilio am Dân :: Elis Dafydd

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

‘Efallai na fyddwn fel hyn am byth, ac y daw trefn i geulo’n gwaed. Ond gall gobaith fod eto, yma, rhyngom.’

Daw Elis Dafydd yn wreiddiol o Drefor, Caernarfon a dyma’i gyfrol gyntaf o gerddi. Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd 2015 ac mae newydd ennill gradd MA mewn Cymraeg o Brifysgol Bangor.

Yn ogystal â chynnwys y dilyniant o gerddi ‘Gwreichion’ ddaeth yn fuddugol yn yr Urdd y llynedd, mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys ambell gerdd arall sy’n dangos cymaint o ddylanwad fu’r diweddar Iwan Llwyd arno – yn gerddi serch, a cherddi gwleidyddol. Dyma gyfrol o gerddi sy’n cofleidio, yn cwestiynu ac yn dathlu – cerddi am y profiadau sy’n cyffwrdd i’r byw ac am gyfnod sy’n dod i ben.

Mae’r gyfrol yn gyfuniad synhwyrus o rhythmau sicr a sylwadau praff, ac o hyder bardd ifanc sy’n ceisio gwneud synnwyr o’r byd. Dyma’r bedwaredd gyfrol i’w chyhoeddi yn y gyfres Tonfedd Heddiw sy’n rhoi llwyfan i feirdd ifanc, disglair.

£5.95

Lansiadau:

Nos Wener 22 Ebrill am 7.00yh yn Palas Print, Caernarfon, gyda Gwilym Bowen Rhys a Gruffudd Owen.

Dydd Gwener 5 Awst am 12.00 yn y Lolfa Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aled_lewis_evans.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 23 ymwelydd ar-lein