Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Y Cylchgrawn Rhifyn Cyfredol Rhifyn 329 :: Gaeaf 2015

Rhifyn 329 :: Gaeaf 2015

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach, i'ch difyrru y Dolig hwn, y mae rhifyn Gaeaf 2015 o Barddas. Mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 329

Teyrngedau ac englynion coffa i Dafydd Wyn Jones, pencerdd Bro Ddyfi, gan Ann Fychan, Gwilym Fychan, Hedd Bleddyn, Arwyn Groe, Gruffudd Antur a Twm Morys. 
Barn Meg Elis, Mari George a Siôn Aled ar gerddi Coron Meifod.
Barn Gruffudd Antur ar Awdlau Meifod - y Tebot a'r Wiwer!
Cerddi arobryn gan Endaf Griffiths, Geraint Roberts a Hannah Roberts o eisteddfodau'r Ffermwyr Ifanc, Banc-ffos-felen a Phontrhydfendigaid.
Cerddi newydd gan Tomos Dafydd, Gruffudd Antur, Frank Olding, Siôn Aled ac Esyllt Nest Roberts de Lewis.
Ail golofn gan Fardd Plant diweddaraf Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Ceri Wyn Jones, Gwyn Thomas Dewi Prysor a Siân Northey.
Adolygiad o Y Fro Eithinog, Casgliad o Gerddi T. Llew Jones gol. Idris Reynolds (gan Richard Roberts).
Beirniadaeth Rhys Dafis ar gystadleuaeth yr englyn - 'Dewin'.

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

rhys_iorwerth.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 29 ymwelydd ar-lein