Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Newyddion Datganiadau Y Gân Olaf :: Datganiad i'r Wasg

Y Gân Olaf :: Datganiad i'r Wasg

E-bost Argraffu PDF

Nos Sadwrn 11 o Orffennaf bydd Y Gymdeithas Gerdd Dafod yn lansio’r gyfrol farddoniaeth bwysicaf, o bosib, a gyhoeddwyd erioed gan Gyhoeddiadau Barddas.

Fel rhan o Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas, ‘Gwyl Gerallt’ a gynhelir yn Galeri Caernarfon, bydd Barddas yn lansio Y Gân Olaf, cyfrol ddiwethaf o gerddi Gerallt Lloyd Owen.

"Profiad chwerw-felys i Barddas yw gweld cyhoeddi Y Gân Olaf," yn ôl y Prifardd Dafydd John Pritchard, Cadeirydd y Gymdeithas Gerdd Dafod. "Y mae llawer yng Nghymru yn hawlio darn o Gerallt gan mor fawr ei gyfraniad mewn sawl maes, ond fe allwn ni yn Barddas ddweud â sicrwydd fod Gerallt yn un ohonom ni. Rhoddodd flynyddoedd o wasanaeth i’r Gymdeithas Gerdd Dafod, a’n braint ni yw cyhoeddi cyfrol y rhoddodd Gerallt ofal mawr yn ei llunio. Hyd y diwedd nid oedd yn fodlon cyhoeddi dim nad oedd o’n gwbl fodlon ag o."

Yn 1991 y cyhoeddwyd cyfrol o gerddi Gerallt ddiwethaf – Cilmeri a cherddi eraill – a hynny gan Wasg Gwynedd. Er bod nifer o gerddi Y Gân Olaf wedi gweld golau dydd eisoes, ni ddewisodd Gerallt eu cywain ynghyd tan ddiwedd ei oes. Gwrthododd gynnwys rhai o’i gerddi yn ogystal.

"Roedd Dad wedi sgwennu’r cerddi i gyd mewn pad A4, a chyfarwyddiadau manwl, hyd yn oed ei ddewis o ffont," eglura Mirain, merch hynaf Gerallt. "Mae’r gyfrol bron iawn yn union fel yr oedd o wedi bwriadu iddi fod ond mae’n go amlwg i mi ei fod yn gwybod na fyddai o yma i weld ei chyhoeddi."

Meddai Gruffudd Antur yn y Rhagair: ‘ “Gair, wedi’r êl gwr, a drig”. Er rhoi taw ar y llais, bydd y geiriau’n dal i’n cyffroi a’n hanesmwytho, ein sobri a’n hysgogi, ac fe fyddant, fel yr hen fynyddoedd gwarchodol hwythau, yn loetran o gwmpas rhag ofn.’

Cyflwynir y gyfrol i Seán Gethin Owen, wyr Gerallt, yn Iwerddon.

Manylion Cyhoeddi: Y Gân Olaf, Cyhoeddiadau Barddas, Pris £9.95 (clawr caled)

Dyddiad Cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2015

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

twmmorys.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 13 ymwelydd ar-lein