Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan

Testunau Eisteddfod Môn 2015

E-bost Argraffu PDF

EISTEDDFOD MÔN 2015 BRO GORONWY A’R CYLCH

 

8  Cystadleuaeth y Gadair – Casgliad o gerddi caeth neu rydd heb fod dros 150 o linellau.  Testun – Angor

Gwobr – Cadair a £150

Beirniaid yr adran Barddoniaeth – John Gwilym Jones a Gerwyn Williams

1  Cystadleuaeth y Goron – Casgliad o ryddiaith greadigol.  Hyd at 10,000 o eiriau.

Gwobr – Coron a £150

Beirniaid yr adran Rhyddiaith – Jane Edwards a Menna Baines

Crynodeb o’r cystadlaethau eraill – Pob gwobr yn £30

9  Cywydd heb fod dros 20 llinell – Testun – Trai

10  Englyn – Geni

11  Triban Beddargraff – Tri thriban ysgafn er cof am dri pherson sy’n cyflawni swyddi gwahanol

12  Carol Nadolig – Cyfansoddi geiriau carol ar gyfer y Nadolig – llenyddol (Dwn i ddim fy hun beth yw arwyddocad y gair ‘llenyddol’ yn y fan hyn!)

13  Telyneg – Llanw

14  Cerdd Gocosaidd – hyd at 50 llinell – UKIP

2  Stori Fer – Cyfle

3  Llunio chwe dihareb wreiddiol

4  Stori yn cael ei hadrodd drwy e-byst rhwng dau neu ragor o gymeriadau

5  Ysgrif Bortread

6  Taith Gofiadwy drwy unrhyw ardal yng Nghymru

7  Llythyr o gwyn at unrhyw gorff cyhoeddus

Y dyddiad cau ar gyfer y cynhyrchion yw Mawrth 2il 2015 a dylid eu hanfon gyda’r Ffurflen Gystadlu at Ruth Evans, Gwêl y Nant, Llanallgo, MOELFRE.  LL72 8HA    Ffôn 01248 410 765

Am ragor fanylion cysylltwch ag Annes Glynn neu Cen Williams

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 7 ymwelydd ar-lein