Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Llyfrau Hanes Beirdd a Llenorion Buarth Beirdd (gol: Eurig Salisbury)

Buarth Beirdd (gol: Eurig Salisbury)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Y Mabinogi, Arthur, Taliesin, Dafydd ap Gwilym … maen nhw i gyd yn enwog iawn yng Nghymru a thu hwnt. Ond ym mhle cafodd yr enwau hyn eu cofnodi mewn llyfr am y tro cyntaf? A phryd? Ac ar gais pwy? A pham?

Yn y gyfrol hardd hon ceir cyflwyniadau gwych i chwech o lawysgrifau mwyaf eiconig yr iaith Gymraeg – Llyfr Du Caerfyrddin, Llyfr Aneirin, Llawysgrif Hendregadredd, Llyfr Taliesin, Llyfr Gwyn Rhydderch a Llyfr Coch Hergest. Ceir hefyd gerddi ac ysgrifau gan un ar bymtheg o feirdd cyfoes yn ymateb i gynnwys rhai o drysorau mwyaf gwerthfawr y genedl.

£10.95

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

Emyr-Lewis.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 14 ymwelydd ar-lein