Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Gwyl Gerallt

E-bost Argraffu PDF

Gwyl Gerallt

 

Y Gân Olaf :: Gerallt Lloyd Owen

E-bost Argraffu PDF

I ddod yn fuan - cyfrol o bwys!

Manylion y lansiad yn Galeri, Caernarfon nos Sadwrn 11 Gorffennaf am 6:30

Datganiad i'r Wasg

 

Stori Hedd Wyn :: Alan Llwyd

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Mae stori arwrol Hedd Wyn, Bardd Cadair Ddu Birkenhead, 1917, yn un o fythau mwyaf pwerus Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Enillodd Hedd Wyn gadair Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead bum wythnos ar ôl iddo gwympo yn y Rhyfel Mawr.

Fel y dywed Alan Llwyd yn y gyfrol hon: "Hanes buddugoliaeth un dyn yn wyneb trasiedi enbyd yw stori Cadair Ddu Birkenhead, a hanes un dyn yn gorchfygu rhyfel ei hun".

Dyma argraffiad newydd o’r gyfrol ddwyieithog boblogaidd gan Alan Llwyd, sy'n awdurdod ar fywyd a barddoniaeth Hedd Wyn.

£8.95

 

Darn o'r Haul :: Sian Owen

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Cyfleu syniadau a thrin geiriau fu wrth wraidd bywyd Sian Owen am y rhan helaethaf o’i hoes.

Yn wyddonydd â meddwl praff, roedd hefyd yn enaid creadigol a fwynhâi’r her o ddatblygu a mireinio delweddau mewn gair a llun.

Canlyniad y cyfuniad anarferol hwn fu creu corff o waith sy’n pefrio, fel ‘darn o’r haul’.

"Mae ôl gofal mawr ar saernïaeth y cerddi hyn. Dyma awen feddylgar, wreiddiol a chynnil, awen sydd weithiau’n delynegol, weithiau’n fyfyriol-athronyddol ac weithiau’n ddisglair ddelweddol. Mae’r cerddi hyn yn cyffroi ac yn cyfareddu ar yr un pryd, gan roi inni gip ar fywyd yn ei holl gymhlethdodau a’i holl ryfeddodau."
Alan Llwyd

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn Oriel Kyffin, Oriel Môn, nos Fercher 10 Mehefin. Manylion llawn yma.

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

islwyn.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 6 ymwelydd ar-lein