Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Rhifyn 327 :: Eisteddfod 2015

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach, ac yn barod ar gyfer y Brifwyl y mae rhifyn Eisteddfod 2015 o Barddas. Gyda llun o'r bardd o Gernyw, Skogynn Pryv, ar y clawr, y mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys::

Rhifyn 327

Hanes hynod Hetty Bechler, aelod hynaf Barddas yn 100 oed! 
Tony Bianchi sy'n bwrw golwg ar gasgliadau cyntaf Llyr Gwyn Lewis, Rhys Iorwerth a Guto Dafydd.
Teyrngedau i John Glyn Jones gan Dafydd Islwyn a Rhys Dafis.
Teyrnged i R. Geraint Gruffydd gan John Emyr.
Cyfweliad arbennig gyda'r bardd o Gernyw, Skogynn Pryv.
Rhagflas o gyfrol newydd Myrddin ap Dafydd ar Ganu Heledd a Chanu Llywarch Hen.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Aneirin Karadog, Ceri Wyn Jones a Siân Northey.
Cerddi newydd gan Gwyn Thomas, Gwyneth Lewis, John Emyr, Peredur Lynch ac Arwel Emlyn Jones.
Adolygiad o Un Stribedyn Bach Rhys Iorwerth (gan Elis Dafydd).
Adolygiad o Englynion y Beddau John K. Bollard a Hen Englynion Gwyn Thomas (gan Grahame Davies).
Adolygiad o Darn o'r Haul Sian Owen (gan Meg Elis).
A chyfle i bob un o ddarllenwyr Barddas ddweud ei ddweud am y cylchgrawn mewn Holiadur i'r Aelodau!

I gyd-fynd â'r erthygl am aelod hynaf Barddas, Hetty Bechler yn 100 oed, gosodwyd deunyddiau ychwanegol ar gyfer defnyddwyr y wefan yma.

 

Barddas ym Mhrifwyl Meifod

E-bost Argraffu PDF

barddas yn y brifwyl

 

Yn ôl i'r Dref Wen :: Myrddin ap Dafydd

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Ble mae’r Dref Wen? Ble mae Pengwern? Ble mae Rhodwydd Forlas? Wrth i’r awdur ddilyn trywydd Canu Heledd a Chanu Llywarch Hen yn ôl i galon yr Hen Bowys, down i werthfawrogi apêl yr hen englynion a’r chwedlau hyn o’r newydd, a dod i ddeall pam mae eu dylanwad mor gryf ar ein canu o hyd.

‘... dyma Rodwydd Forlas i mi... Yma y safodd Llywarch Hen 1,400 o flynyddoedd yn ôl, efallai, a Gwên ap Llywarch ar ei ôl, mae’n debyg. Yma’r oedd ffin eu tiriogaeth ar y pryd yn ôl yr englynion: “Fe gadwaf wyliadwriaeth ar Rodwydd Forlas,” meddai Llywarch. Yn yr union fan hon y mae ffin Cymru a Lloegr heddiw.’ (Myrddin ap Dafydd)

Mae’r Prifardd Myrddin ap Dafydd yn awdur toreithiog i blant ac oedolion, ac yn storïwr heb ei ail. Dyma, o bosib, y stori bwysicaf iddo ei hadrodd hyd yma.

£10.95

Datganiad i'r wasg

Manylion y lansiad

 

Y Gân Olaf :: Gerallt Lloyd Owen

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau - cyfrol o bwys!

Dyma'r gyfrol farddoniaeth bwysicaf, o bosib, a gyhoeddwyd erioed gan Gyhoeddiadau Barddas, sef cyfrol ddiwethaf o gerddi Gerallt Lloyd Owen.

Yn 1991 y cyhoeddwyd cyfrol o gerddi Gerallt ddiwethaf – Cilmeri a cherddi eraill – a hynny gan Wasg Gwynedd. Er bod nifer o gerddi Y Gân Olaf wedi gweld golau dydd eisoes, ni ddewisodd Gerallt eu cywain ynghyd tan ddiwedd ei oes. Gwrthododd gynnwys rhai o’i gerddi yn ogystal.

"Roedd Dad wedi sgwennu’r cerddi i gyd mewn pad A4, a chyfarwyddiadau manwl, hyd yn oed ei ddewis o ffont," eglura Mirain, merch hynaf Gerallt. "Mae’r gyfrol bron iawn yn union fel yr oedd o wedi bwriadu iddi fod ond mae’n go amlwg i mi ei fod yn gwybod na fyddai o yma i weld ei chyhoeddi."

Meddai Gruffudd Antur yn y Rhagair: ‘ “Gair, wedi’r êl gwr, a drig”. Er rhoi taw ar y llais, bydd y geiriau’n dal i’n cyffroi a’n hanesmwytho, ein sobri a’n hysgogi, ac fe fyddant, fel yr hen fynyddoedd gwarchodol hwythau, yn loetran o gwmpas rhag ofn.’

Cyflwynir y gyfrol i Seán Gethin Owen, wyr Gerallt, yn Iwerddon.

Pris: £9.95 (clawr caled)

Manylion y lansiad yn Galeri, Caernarfon nos Sadwrn 11 Gorffennaf am 6:30

 

Stori Hedd Wyn :: Alan Llwyd

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Mae stori arwrol Hedd Wyn, Bardd Cadair Ddu Birkenhead, 1917, yn un o fythau mwyaf pwerus Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Enillodd Hedd Wyn gadair Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead bum wythnos ar ôl iddo gwympo yn y Rhyfel Mawr.

Fel y dywed Alan Llwyd yn y gyfrol hon: "Hanes buddugoliaeth un dyn yn wyneb trasiedi enbyd yw stori Cadair Ddu Birkenhead, a hanes un dyn yn gorchfygu rhyfel ei hun".

Dyma argraffiad newydd o’r gyfrol ddwyieithog boblogaidd gan Alan Llwyd, sy'n awdurdod ar fywyd a barddoniaeth Hedd Wyn.

£8.95

 

Darn o'r Haul :: Sian Owen

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Cyfleu syniadau a thrin geiriau fu wrth wraidd bywyd Sian Owen am y rhan helaethaf o’i hoes.

Yn wyddonydd â meddwl praff, roedd hefyd yn enaid creadigol a fwynhâi’r her o ddatblygu a mireinio delweddau mewn gair a llun.

Canlyniad y cyfuniad anarferol hwn fu creu corff o waith sy’n pefrio, fel ‘darn o’r haul’.

"Mae ôl gofal mawr ar saernïaeth y cerddi hyn. Dyma awen feddylgar, wreiddiol a chynnil, awen sydd weithiau’n delynegol, weithiau’n fyfyriol-athronyddol ac weithiau’n ddisglair ddelweddol. Mae’r cerddi hyn yn cyffroi ac yn cyfareddu ar yr un pryd, gan roi inni gip ar fywyd yn ei holl gymhlethdodau a’i holl ryfeddodau."
Alan Llwyd

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn Oriel Kyffin, Oriel Môn, nos Fercher 10 Mehefin. Manylion llawn yma.

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 2 ymwelydd ar-lein