Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Bargen Ddeuol y Dolig

E-bost Argraffu PDF

barddas deuol dolig

Rhifyn swmpus 76 tudalen i gofio Gerallt yw'r rhifyn diweddaraf o Barddas. Gyda'r rhifyn arbennig hwn, daw atodiad 12 tudalen o dan y teitl 'Barddas Bach y Dolig'. Y cyfan am £6 yn unig yn y siopau neu drwy danysgrifiad.

Manylion llawn y rhifyn coffa.

 

Sachaid o Lyfrau Barddas

E-bost Argraffu PDF

 

Pethe'r Pum Plwy (gol. Gruffudd Antur)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Mae Pum Plwy’ Penllyn – Llanycil, Llanfor, Llandderfel, Llangywer a Llanuwchllyn – yn enwog am eu cyfoeth diwylliannol. Hon yw ardal y Pethe ac un o gadarnleoedd yr iaith lle mae’r Gymraeg yn parhau’n wydn ac yn gyfrwng naturiol ar gyfer ei diwylliant.

Yn y gyfrol hon mae rhai o lenorion amlycaf Cymru, mewn ysgrif a cherdd, yn bwrw golwg ar un agwedd ganolog ac annatod ar y diwylliant hwnnw, sef beirdd a barddoniaeth Pum Plwy’ Penllyn, ac yn trin a thrafod a dathlu traddodiad sy’n pontio mileniwm a hanner, o ddyddiau Llywarch Hen hyd y dydd hwn.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn nhafarn Yr Eryrod, Llanuwchllyn ar 21 Tachwedd.

£8.95

 

Wyneb y Bore Bach (gol. Haf Llewelyn)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Casgliad o gerddi am blant a phlentyndod wedi eu dwyn ynghyd gan Haf Llewelyn mewn cyfrol fach liwgar, clawr caled. Dyma gyfle i ailymweld â hen ffefrynnau a gwirioni ar greadigaethau newydd sbon gan sawl bardd cyfoes. Llyfr anrheg perffaith!

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn nhafarn Yr Eryrod, Llanuwchllyn ar 21 Tachwedd.

£8.95

 

'Jim Parc Nest' :: Cyfres Llenorion Cymru

E-bost Argraffu PDF

JPN

Yn y siopau

Yn y gyfrol hon mae’r Prifardd T. James Jones, yr hynaf o ‘fois Parc Nest’, yn arddangos dawn y cyfarwydd. Ac yntau’n dathlu ei ben-blwydd yn bedwar ugain oed, dyma gyfle iddo adrodd ei straeon, i fwrw trem yn ôl dros ei yrfa lenyddol ac i fynegi ei ddaliadau, ei amheuon a’i obeithion parthed ei genedl a’r ddynoliaeth – a’r cyfan wedi’i wreiddio yn ei gariad at ei anwyliaid.

CYFRES LLENORION CYMRU

Jim Parc Nest yw’r cyntaf mewn cyfres o hunangofiannau llenyddol a fydd yn gyfrwng i’n prif lenorion drafod eu bywyd a’r dylanwadau ar eu gwaith.

Ganed T. James Jones yng Nghastellnewydd Emlyn. Bu’n weinidog gyda’r Annibynwyr ac yn ddarlithydd drama cyn ymuno â’r BBC fel golygydd sgriptiau Pobol y Cwm. Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1986 ac 1988 a’r Gadair yn 2007. Cyhoeddodd amryw o gyfrolau barddoniaeth a dramâu gan gynnwys Dan y Wenallt, ei drosiad nodedig o Under Milk Wood, Dylan Thomas. Bu’n Archdderwydd Cymru rhwng 2010 a 2013.

Clawr meddal: £12.95
Clawr caled: £19.95

 

Ni Bia'r Awyr :: Guto Dafydd

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Cyfrol gyntaf prifardd coronog Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

Nia Bia’r Awyr yw’r casgliad cyntaf o gerddi gan Guto Dafydd, prifardd coronog Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr. Dyma lais unigryw a threiddgar un o feirdd disgleiriaf ei genhedlaeth. Casgliad o gerddi am y profiad o fyw yn Gymraeg heddiw sydd yma – barddoniaeth a fydd yn eich cynhyrfu a’ch cyffroi.

Yn ôl Dafydd Pritchard, un o feirniaid cystadleuaeth y Goron eleni: ‘Y mae’r cerddi hynny’n ddoniol, yn rhybuddiol ac yn llawn consyrn ... Dyma fardd praff a sensitif sydd yn gwybod yn iawn sut i ddefnyddio hiwmor i bwrpas ... Mae ganddo glust hynod o fain sy’n dal rhythm llinell i’r dim ...’

Cyhoeddir Ni Bia’r Awyr yn y gyfres ‘Tonfedd Heddiw’, sy’n rhoi llwyfan i feirdd ifanc. Pris: £6.95

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn y Whitehall, Pwllheli, ar nos Iau 13 Tachwedd a bydd y Prifardd yn darllen cerddi o’r gyfrol yn Siop Palas Print, Caernarfon amser cinio dydd Gwener, 21 Tachwedd.

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

ceri_wyn.jpg

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 1 ymwelydd ar-lein