Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Cyfle i weithio dros Barddas

E-bost Argraffu PDF

Manylion llawn

 

Rhifyn 331 :: Haf 2016

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach ac ar gael ar faes y Brifwyl, y mae rhifyn Haf 2016 o Barddas. Mae'r rhifyn 52 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 331

Teyrngedau i Swêl (Elwyn Edwards) ar ei ymddeoliad fel Swyddog Gweinyddol Barddas gan Dafydd Islwyn a Gruffudd Antur.
Anerchiad gan Gerwyn Wiliams ar adeg gorchuddio penddelw o Cynan yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.
Adroddiad gan Endaf Griffiths o Wyl Gerallt 2016, yn cynnwys blas ar yr ymryson.
Cyflwyniad i Feirdd Bro Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy gan Twm Morys.
Yr ail ysgrif yng nghyfres Tim Saunders yn trafod mesurau'r englynion Cernyweg.
Blas ar gyfrol o loffion barddol y diweddar Islwyn (Gus) Jones.
Cerddi arobryn Eisteddfodau Llandudoch (Hefin Wyn) a'r Ffôr (Iestyn Tyne).
Cerddi newydd gan Aneirin Karadog a Cynan Jones.
Colofn gan Fardd Plant Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau amserol gan Ceri Wyn Jones a Siân Northey a cholofn newydd sbon gan Elis Dafydd.
Adolygiad o Cerddi Alan Llwyd - Yr Ail Gasgliad Cyflawn gan Siôn Aled.

 

Barddas yn Y Fenni

E-bost Argraffu PDF

barddas yn y brifwyl

 

Dagrau Tost :: Cerddi Aber-fan (goln. Christine a Wyn James)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Ym mis Hydref 1966 daeth pentref Aber-fan ger Merthyr Tudful yn ffocws sylw a chydymdeimlad y byd cyfan pan lithrodd tomen lo ar ben Ysgol Gynradd Pant-glas ar 21 Hydref gan ladd 116 o blant a 28 o oedolion. Yma yng Nghymru, daeth Aber-fan hefyd yn ffocws i gorff o farddoniaeth Gymraeg drawiadol wrth i’r beirdd hwythau ymateb i’r drychineb, ar y pryd a hefyd dros y blynyddoedd hyd heddiw.

Dyma’r tro cyntaf i gasgliad mor gyflawn o gerddi am Aber-fan gael eu cywain ynghyd yn yr un lle. Dechreuodd y golygyddion, Christine a Wyn James, ar y gwaith dros ugain mlynedd yn ôl, a hynny oherwydd eu bod mor ymwybodol o bwysigrwydd ac arwyddocâd Trychineb Aber-fan i’r genedl.

Cynhwysir yn y gyfrol weithiau gan 77 o amrywiol feirdd, yn feirdd cenedlaethol, beirdd lleol digon amlwg yn eu dydd a ffyddloniaid y colofnau barddol yn y papurau wythnosol ac enwadol. A thrwy roi sylw i ymateb y beirdd i’r ddamwain erchyll yn y pentref hwn, yr hyn mae’r golygyddion yn ei wneud ar un ystyr yw archwilio ymateb y gymuned Gymraeg yn gyffredinol i Drychineb Aber-fan.

£11.95

Lansiadau a digwyddiadau hyrwyddo Dagrau Tost: Cerddi Aber-fan:

2 Awst
Lolfa Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni
Sioned Williams yn holi Christine a Wyn James gyda darlleniadau o’r cerddi gan Gwyneth Glyn.

10 Hydref
Gwyl Ryngwladol Abertawe Sgwrs Awr Ginio (yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau) am y flodeugerdd gan Christine a Wyn James

20 Hydref
Lansiad yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Manon Rhys yn holi Wyn a Christine James, gyda darlleniadau o gerddi’r gyfrol gan T. James Jones, Gwyneth Glyn a Christine James

 

Deugain Barddas :: (Gruffudd Antur & Guto Dafydd)

E-bost Argraffu PDF

Deugain Barddas

Yn y siopau

Newydd ei chyhoeddi mae’r gyfrol Deugain Barddas dan olygyddiaeth Gruffudd Antur a Guto Dafydd i ddathlu sefydlu’r cylchgrawn fu’n difyrru, cynhyrfu ac ysbrydoli beirdd Cymru a’u caredigion ers 1976.

Daeth ‘Eisteddfod y Llwch’ yn Aberteifi yn haf poeth 1976 ag ambell storm i’w chanlyn – ond yn yr Eisteddfod hon hefyd y gwelwyd sefydlu dwy gymdeithas oedd â’r nod o ddod â charedigion llenyddiaeth Gymraeg yn nes at ei gilydd; Cymdeithas Bob Owen oedd y naill a Barddas, y Gymdeithas Gerdd Dafod oedd y llall.

Roedd Alan Llwyd, y prifardd ifanc anfoddog a gododd i ganiad y corn gwlad yn ystod seremoni’r Cadeirio yn ganolog i’r fenter o sefydlu’r Gymdeithas Gerdd Dafod, ac ynghyd â Gerallt Lloyd-Owen, daeth yn gyd-olygydd ar gylchgrawn y Gymdeithas, Barddas ym mis Hydref 1976.

Yn ôl Guto Dafydd a Gruffudd Antur, mae’r gyfrol Deugain Barddas yn dathlu llawer mwy na chyfraniad y cylchgrawn: "Mae’n ddathliad o’r gymdeithas a’r gwerthoedd a’i gwnaeth yn bosib. Yn nadeni barddonol yr 1970au ffurfiwyd cenhedlaeth a chanddi’r awch i greu, dehongli a dyrchafu barddoniaeth a’r diwylliant Cymraeg. Ceir yn Barddas bortread safadwy o’r ymdrech hon, ac o ymdrechion ton ar ôl ton o feirdd i drin, trafod a hyrwyddo barddoniaeth".

Mae’r gyfrol yn cyflwyno cyfoeth amrywiol o gerddi ac erthyglau, adroddiadau a lluniau, cart?ns a theryngedau, hysbysebion a llythyrau tanllyd - wedi eu dethol o’r 300 rhifyn o’r cylchgrawn a gyhoeddwyd hyd yma.

Lansiadau

Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf: G?yl Gerallt (Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Gerdd Dafod), Castell Aberteifi
Dydd Llun 1 Awst: Y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni

£9.95

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

ceri_wyn.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 5 ymwelydd ar-lein