Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Rhifyn 323 :: Haf 2014

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach y mae rhifyn yr Haf 2014 o Barddas. Gydag un o luniau trawiadol Emyr Young o Gerallt Lloyd Owen ar y clawr, y mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 323

Gair i gofio am Gerallt yn ysgrif olygyddol Twm Morys.
Ceri Wyn Jones sy'n holi faint o bwyntiau sydd gennych chi ar eich trwydded farddol?
Yn y gyfres 'Cymru'r Beirdd', Hywel Griffiths sy'n trafod cywydd gan Lewys Glyn Cothi sy'n dangos bod byw gyda llifogydd yn brofiad sy’n trosgynnu’r oesau.
Ysgrif gan Hanna Hopwood sy'n bwrw golwg ar liwiau gwallt delfrydol yng nghanu’r Cywyddwyr.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Gwyn Thomas, Dewi Prysor, Siân Northey, Ceri Wyn Jones ac Aneirin Karadog.

Llu o gerddi ac englynion newydd gan Huw Meirion Edwards, Ieuan Wyn, Ifor Baines, Tomos Dafydd, Idris Reynolds, Steffan Gwyn, Dewi Prysor, Guto Dafydd, Tegwyn Pughe Jones, Hywel Griffiths, Geraint Roberts, Iwan Davies ac Aled Lewis Evans.
Adolygiad o Buarth Beirdd gol. Eurig Salisbury (gan Peredur Lynch) 
Adolygiad o Dan y Wenallt T. James Jones (gan Kate Crockett)
Adolygiad o Hoff Gerddi Coffa Cymru goln. Bethan Mair ac Elinor Wyn Reynolds (gan Siôn Aled)
Adolygiad o Mwy na Bardd Kate Crockett (gan Myrddin ap Dafydd) 
Adolygiad o Beddau'r Beirdd Paul White, D.W. Davies a Mererid Hopwood (gan Jan Morris)
Adolygiad o Cymanfa T. James Jones (gan John Roberts)

Beirniadaeth ar gystadleuaeth yr englyn gan Gerallt Lloyd Owen.

 

Barddas yn yr Eisteddfod

E-bost Argraffu PDF

 

Awen Iwan :: Twm Morys (gol.)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Newydd ei chyhoeddi y mae'r gyfrol hon sy’n edrych ar waith un o feirdd pwysicaf Cymru, y diweddar Iwan Llwyd. Gyda chyfraniadau gan feirdd a beirniaid llenyddol amlwg mae Awen Iwan yn cynnig astudiaeth fanwl o waith y bardd fu farw yn 2010. Dyma’r gyfrol gyntaf i gynnig trafodaeth gynhwysfawr o’i waith.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn swyddogol mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llanelli yr wythnos nesaf. Ar fore Iau 7 Awst ceir lansiad yn y Lolfa Lên yng nghwmni’r golygydd, Twm Morys, a hefyd Myrddin ap Dafydd a Guto Dafydd, a bydd Geraint Lovgreen a’r Enw Da yno i ganu rhai o ganeuon Iwan. Cyfranwyr eraill y gyfrol yw Manon Wynn Davies, Gwyn Thomas, Iwan Bala, Osian Rhys Jones, Llion Jones ac Alan Llwyd.

“Y farn am Iwan Llwyd wedi’r trafod ydi mai y fo oedd bardd Cymraeg mwyaf ei genhedlaeth,” meddai Twm Morys yn ei gyflwyniad i’r gyfrol. “Ymhen blynyddoedd eto, pan fydd hyd yn oed Guto Dafydd wedi mynd i’w aped (a bwrw, fel sydd raid inni, y bydd darllen o hyd ar farddoniaeth Gymraeg), rwy’n credu y bydd y farn honno wedi newid, ac y gwelir mai Iwan Llwyd a ganodd orau o neb mewn unrhyw genhedlaeth am y ‘newyddfyd Cymraeg’.”

£9.95

 

Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Yn yr ail yn y gyfres, Geraint Roberts sy’n dwyn ynghyd 19 o feirdd a phrifeirdd sir Gâr, gyda chyflwyniad arbennig i draddodiad barddol Sir Gaerfyrddin gan yr Athro Tudur Hallam. O John Gwilym Jones i Aneirin Karadog, i Meirion Evans a Mererid Hopwood – mae bardd i bawb rhwng y cloriau hyn!

"Yn nhalwrn y gyfres hon, lle y cais pob un sir frolio’i champ a gosod gerbron y genedl ei sbardunau mwyaf miniog, taflwn ni’r ceiliog llachar hwn i’r cylch gan ddisgwyl goruchafiaeth lwyr, wrth gwrs."
Tudur Hallam

£8.95

 

Wilia :: Meic Stephens

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dechreuodd Meic Stephens farddoni yn y Gymraeg yn 2003 a daeth yn agos at gipio Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ar sawl achlysur.

Dyma gynhaeaf deng mlynedd sy’n bwrw golwg yn ôl ar fagwraeth y bardd yn un o gymoedd diwydiannol y De, ar y cyfnodau a dreuliodd dramor ac ar glymau cymhleth perthyn a pherthynas.

Defnyddiwyd y Wenhwyseg, sef tafodiaith y De-Ddwyrain yn y mwyafrif helaeth o gerddi’r gyfrol a cheir geirfa ddifyr i’r sawl sydd am gyfarwyddo â’r dafodiaith hyfryd hon

£7.95

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 5 ymwelydd ar-lein