Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Rhifyn 324 :: Hydref 2014

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach y mae rhifyn yr Hydref 2014 o Barddas. Gyda llun llawen o brifeirdd Eisteddfod Sir Gâr ar y clawr, y mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn bwrw golwg yn ôl dros y Brifwyl ac yn cynnwys:

Rhifyn 324

Cyfweliad y Golygydd gyda bardd y gadair Ceri Wyn Jones.
Ymdriniaeth bardd y goron, Guto Dafydd â cherddi caeth y Brifwyl.
Ymdriniaethau gan Frank Olding a Seimon Brooks â cherddi'r goron.
Ym mlwyddyn y canmlwyddiant, barn tri - Mary Scammell, Gwyn Thomas ac Alan Llwyd - am Dylan Thomas.
'Gweddw yw'r Gwin' yw'r ymadrodd sy'n fan cychwyn i ymdriniaeth Ieuan Wyn yntau â Dylan Thomas.  
Ysgrif gan Twm Morys yn olrhain 'Hafod Lom' R.S. Thomas a chyfieithiad o'r gerdd gan Gwawr Morris.
Ysgrif i gofio D.S. Jones, y bardd-wyddonydd, gan ei gyfaill Peter Hughes-Griffiths
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Emyr Lewis, Gwyn Thomas, Dewi Prysor, Siân Northey a Ceri Wyn Jones.
Englynion lu o gystadleuaeth 'Englyn y Dydd' yn y Brifwyl.
Cerddi ac englynion newydd gan Gwyn Thomas, Vernon Jones, Guto Dafydd, Sara Thomas, John Glyn Jones, Siôn Aled, Tomos Dafydd, Aneirin Karadog, John Emyr, Meg Elis, Siân Northey, a Huw Meirion Edwards.
Adolygiad o Awen Iwan gol. Twm Morys (gan Ifor ap Glyn) 
Beirniadaeth ar gystadleuaeth Tlws D. Gwyn Evans gan Robat Powell.
Hyn oll a dau lun buddugol cystadleuaeth Tynnu Llun Barddas o faes yr Eisteddfod.

 

Lansio 'Ni Bia'r Awyr' Guto Dafydd

E-bost Argraffu PDF

Bydd 'Nia Bia'r Awyr' yn eich siopau llyfrau o 27 Hydref ymlaen.

Mwy am Ni Bia'r Awyr yma.

 

Mwy na Bardd - Bywyd a Gwaith Dylan Thomas - Cynnig Arbennig!

E-bost Argraffu PDF

Cynnig arbennig i'r byd!

Yn ystod mis Hydref bydd y llyfr arbennig hwn ar werth am £4.95 yn unig.

Yn eich siop lyfrau leol neu o wefan Gwales.

"un o’r cofiannau mwyaf darllenadwy y gafaelais ynddynt erioed" (Myrddin ap Dafydd)

Cymro balch neu fradwr gwrth-Gymreig? Meddwyn di-chwaeth neu fardd sensitif? Pwy oedd y Dylan Thomas go iawn? Ganrif ers ei eni, mae Kate Crockett yn pwyso a mesur ambell gwestiwn sylfaenol ynghylch un o ffigurau llenyddol enwocaf Cymru, gan adrodd ei hanes yn llawn yn y Gymraeg am y tro cyntaf.

Mae Kate Crockett yn newyddiadurwraig a chyflwynwraig brofiadol sy’n arbenigo ym maes y celfyddydau, ac yn un o gyflwynwyr Y Post Cyntaf, BBC Radio Cymru. Mae ganddi radd M.Phil mewn llenyddiaeth Gymraeg o Brifysgol Cymru Aberystwyth (2000), a diddordeb byw yn niwylliant Cymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Darllenwch adolygiad ysgubol Myrddin ap Dafydd yma.

Datganiad i'r Wasg || Press Release

 

Awen Iwan :: Twm Morys (gol.)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Newydd ei chyhoeddi y mae'r gyfrol hon sy’n edrych ar waith un o feirdd pwysicaf Cymru, y diweddar Iwan Llwyd. Gyda chyfraniadau gan feirdd a beirniaid llenyddol amlwg mae Awen Iwan yn cynnig astudiaeth fanwl o waith y bardd fu farw yn 2010. Dyma’r gyfrol gyntaf i gynnig trafodaeth gynhwysfawr o’i waith.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn swyddogol mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llanelli yr wythnos nesaf. Ar fore Iau 7 Awst ceir lansiad yn y Lolfa Lên yng nghwmni’r golygydd, Twm Morys, a hefyd Myrddin ap Dafydd a Guto Dafydd, a bydd Geraint Lovgreen a’r Enw Da yno i ganu rhai o ganeuon Iwan. Cyfranwyr eraill y gyfrol yw Manon Wynn Davies, Gwyn Thomas, Iwan Bala, Osian Rhys Jones, Llion Jones ac Alan Llwyd.

“Y farn am Iwan Llwyd wedi’r trafod ydi mai y fo oedd bardd Cymraeg mwyaf ei genhedlaeth,” meddai Twm Morys yn ei gyflwyniad i’r gyfrol. “Ymhen blynyddoedd eto, pan fydd hyd yn oed Guto Dafydd wedi mynd i’w aped (a bwrw, fel sydd raid inni, y bydd darllen o hyd ar farddoniaeth Gymraeg), rwy’n credu y bydd y farn honno wedi newid, ac y gwelir mai Iwan Llwyd a ganodd orau o neb mewn unrhyw genhedlaeth am y ‘newyddfyd Cymraeg’.”

£9.95

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 3 ymwelydd ar-lein