Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Barddas yn yr Eisteddfod

E-bost Argraffu PDF

 

Un o feirdd Barddas yn dod i'r brig

E-bost Argraffu PDF

Llyfr y Flwyddyn 2014

Am yr ail flwyddyn yn olynol, y mae Cyhoeddiadau Barddas yn dathlu fod cyfrol o farddoniaeth o'i stabl wedi dod i'r brig yn y categori barddoniaeth yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn. Wrth gyhoeddi eu dyfarniad, dyma ddywedodd y panel beirniaid am Rhwng y Llinellau: "Yn ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth, cyflwynodd Christine James inni gasgliad chwareus a di-ildio o gerddi mentrus iawn."

 

Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Yn yr ail yn y gyfres, Geraint Roberts sy’n dwyn ynghyd 19 o feirdd a phrifeirdd sir Gâr, gyda chyflwyniad arbennig i draddodiad barddol Sir Gaerfyrddin gan yr Athro Tudur Hallam. O John Gwilym Jones i Aneirin Karadog, i Meirion Evans a Mererid Hopwood – mae bardd i bawb rhwng y cloriau hyn!

"Yn nhalwrn y gyfres hon, lle y cais pob un sir frolio’i champ a gosod gerbron y genedl ei sbardunau mwyaf miniog, taflwn ni’r ceiliog llachar hwn i’r cylch gan ddisgwyl goruchafiaeth lwyr, wrth gwrs."
Tudur Hallam

£8.95

 

Wilia :: Meic Stephens

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dechreuodd Meic Stephens farddoni yn y Gymraeg yn 2003 a daeth yn agos at gipio Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ar sawl achlysur.

Dyma gynhaeaf deng mlynedd sy’n bwrw golwg yn ôl ar fagwraeth y bardd yn un o gymoedd diwydiannol y De, ar y cyfnodau a dreuliodd dramor ac ar glymau cymhleth perthyn a pherthynas.

Defnyddiwyd y Wenhwyseg, sef tafodiaith y De-Ddwyrain yn y mwyafrif helaeth o gerddi’r gyfrol a cheir geirfa ddifyr i’r sawl sydd am gyfarwyddo â’r dafodiaith hyfryd hon

£7.95

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

islwyn.jpg

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 6 ymwelydd ar-lein