Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Gwyl Gerallt 2018

E-bost Argraffu PDF

Ddydd Sadwrn 23 Mehefin, ac fel rhan o wythnos Tafwyl, bydd Barddas yn cynnal ei phedwaredd Gwyl Gerallt yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd.

Am wybodaeth bellach ac unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Iola Wyn, Cydlynydd Barddas.

 

Alaw newydd Barddas

E-bost Argraffu PDF

Penodi Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi fod Alaw Mai Edwards wedi ei phenodi’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Mae Alaw yn ymuno â Barddas wedi cyfnod o fod yn gweithio yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru lle bu’n rhan o brosiectau Barddoniaeth Guto'r Glyn a Chwlt y Seintiau yng Nghymru. Fel cymrawd ymchwil yn y Ganolfan yn Aberystwyth, mae gan Alaw brofiad sylweddol o gyhoeddi a pharatoi testunau ar gyfer eu cyhoeddi.

Meddai Alaw:

“Dengys y diddordeb cynyddol mewn barddoniaeth ymysg plant a phobl ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf mor bwysig yw addysgu’r genhedlaeth nesaf am farddoniaeth o bob math, a theimlaf yn gryf iawn fod angen dangos sut y gellir gwneud barddoniaeth yn berthnasol i’r oes sydd ohoni. Credaf ei bod hi’n bwysig i glymu barddoniaeth â meysydd eraill i ehangu’r gynulleidfa y tu hwnt i ddarllenwyr barddoniaeth yn unig.”

Mae Alaw, sy’n byw yng Ngwernbraichdwr, Maerdy, Corwen yn edrych ymlaen at adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd gan Elena Gruffudd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf tra’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Wrth ddiolch i Elena am ei gwaith di-flino, dywedodd Cadeirydd Barddas, Y Prifardd Aneirin Karadog, ei fod e a gweddill aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol. Ychwanegodd Aneirin ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at bennod newydd yn hanes Cyhoeddiadau Barddas, o dan olygyddiaeth Alaw.

Bydd Alaw Mai Edwards yn ymuno â Barddas yn swyddogol, ddydd Llun 26 Chwefror.

Manylion cyswllt Alaw: alaw@barddas.cymru

Yn y cyfamser, cysyllter â Chydlynydd Barddas, Iola Wyn gydag unrhyw ymholiadau pellach yn ymwneud â Chyhoeddiadau Barddas.

iola@barddas.cymru

 

Barddas Bach y Nadolig

E-bost Argraffu PDF

Hoffai Barddas ddymuno Nadolig llawen iawn i'w holl aelodau a chyfeillion gyda'r rhifyn arbennig hwn o Barddas Bach y Nadolig. Cliciwch a mwynhewch!

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein